2 бр. чернова - един ръкопис и едно печатно копие - на писмо от Стефан Петков, Председзател на СЗРП, до Леон Липенс, Секретар на Международния комитет за опазване на птиците, с понмвърждение за получен 5 бюлетин на международния комитет и обещание СЗРП да изпрате на свой ред 2 книга на своя сборник, след като тя бъде отпечатана.