Чернова на писмо с изх. № 43/30.12.1937 г. до МЗДИ, отделение за горите, лова и риболова. В отговор на тяхно писмо с изх. № 27158, управителният съвет на СЗРП известява положителното си становище относно обявяването на въпросните места (Вола-Околчица) за защитени територии. Освен това иска да бъде изпратен в СЗРП образец-регистър, в който да бъдат вписвани обявените места.