Положително становище на РИОСВ-Бургас от 07.11.2006г., подписано от директора Симеон Симеонов относно обявяването на защитена местност край дюните на вилна зона Кокалу, Несебър за опазване на находище на хинап, по предложение от Ботаническия институт на БАН, Предложението се разглежда като необходимо продължение на природна забележителност "Пясъчни дюни - 5бр."