Чернова на писмо с изх. № 21 а/25.03.1936 г. Съобщават, че ще бъде изнесена беседа на тема "Основна дейност на съюза и уредба на народен парк [Витоша]", подготвена от председателя на СЗРП проф. д-р С. Петков и секретаря Г. Малчев и приканват членове на различните организации да присъствуват.