Писмо №48-00-824 от МОСВ, подписано от заместник-министър Марияна Лукова, в отговор на писма с вх. № 104/02.02.1998 на Еко-клуб 2000, Зелени балкани-София, ЕС За земята, СъюзЕко-клуб 2000, Зелени балкани-София, ЕС За земята и Съюза на специалистите по парково и ландшафтно устройство в България. Съдържа информация за проверките на МОСВ по казуса с незаконната мотописта в защитена местност "Кайлъка", покана за отложена среща с НПО по темата и покана са обществено обсъждане по ОВОС за узаконяване на мотопистата на 12.02.1998г в гр. Плевен.