План за работата на Републиканската комисия за защита на природата към БТС за първото тримесечие на 1969г.