План за работата на Републиканската комисия за защита на природата към БТС за второто тримесечие на 1968г.