Съвещанието по защита на природата се провежда от името на Националния съвет по защита на природата, със съдействието на Министерство на горите и горската промишленост, БАН и Българския туристически съюз.Отбелязан е дневният ред на заседанията, екскурзия - от 22-24 май.