План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1969 г.