Съгласно т. 5 на 23-то постановление на М.С. от 20.04.1967 г., Комитетът по горите и горската промишленост, КЗП при БАН, Българският туристически съюз, Народният ловно рибарски съюз и народният парк "Витоша" организират и координират провеждането на месеца за защита на родната природа от 01-30.05.1968 г.

В плановете по окръзи трябва да залегне: организиране на дни по залесяването, отглеждане на младите гори, издирване на нови обекти за защита, провеждане на екскурзии за изучаване на природата и др.

За София се предвижда литературен конкурс по защита на природата, пресконференция с представители на централните вестници, списания, радиото и телевизията, да се издадат пропагандни материали, да се организират предавания по радио и телевизията в София.