План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1967 г.