План за провеждане на Месеца за защита на родната природа 1967 г.