Екземпляр от План за дейността на БНСЗП, приет на 19.05.1947г. от Първия конгрес на организацията с ръкописни забележки.
Планът за дейността предвижда БНСЗП да направи постъпки за вписване в новата конституция на текст относно защитата на природата, да се обявят нови защитени обекти, да се положат особени грижи за народен парк "Витоша", да се положат усилия за включване на обучение по защита на природата в учебните програми на училищата и в армията, да започне издаването на природо-защитно списание.