План на отдел "Защита на природата" при МГГП за мероприятията по защита на природата през 1969 г.