План на МГГП за мероприятията по защита на природата през 1969 г.