Писмо 11-807/28.06.1967г. на директора на Зоологическия институт за откриването на Биологична станция към резерват "Парангалица".