Писмо изх.№184/22.05.1963г. на КЗП със сигнал за нарушения в резервата "Острица" и писмо 6290/21.06.1963г. с отговор от КГГП за взимане на мерки за подобряване охраната на резервата.