Писмо изх.№157/26.04.1963г. със сигнал за изсичане на дървовидна хвойна в Кресненското дефиле от войници от трудовото поделение в с. Яворов и писмо 6202/19.06.1963г. с отговор от КГГП .