Писмо с решение на ДНП "Централен Балкан" за предоставяне на обществена информация, на Зорница Стратиева, 2010г