Писмо изх.№146/12.04.1963г. на КЗП по повод публикация във в."Отечествен фронт" до КГГП за необходимостта от запазване на вечнозелен дъб край Крумовград.