Писмо относно заявление на Ст.К.Безлов 1942г. за становище по отглеждане на Валериана.