Писмо изх.№296/03.11.1963г. относно преминаването на делегация на КЗП през Румъния с молба да се организира посещение в резервати в Карпатите.