Писмо изх.№3922/20.04.1935г. от Варненския околийски управител до кмета на Аксаково в отговор на неговото писмо №1835/01.04.1935г. относно опазването на Побитите камъни. Околиййският управител съобщава за наредба от Областния директор - гр. Шумен за охраняване на обществените ценности.