Писмо от ВАП до Зорница Стратиева и Александър Дунчев относно лифт "Картала", 2010г