Копие на писмо от СЗРП с дата 29 май 1938 г. до министъра на Вътрешните работи и народното здраве с молба за препотвърждаване на Устава на СЗРП. Дадени са пояснения за характера, състава и  дейността на Съюза. Писмото е подписано от настоятелството на СЗРП в състав: председател - д-р Ст. Петков Павликянов, подпредседател - д-р Иван Йосф. Буреш, за секретар - Сл. Лазаров Ташов, касиер - Кирил Тод. Кузев.