Писмо вх.№132/28.10.1948г. от Дружеството за опознаване и защита на природата "Природа" - софийски клон на БНСЗП.
Подписано е от Ем.Иванов (председател) и Ст.Камбурова (секретар). Настоятелството на дружеството поставя въпроса за по-добро взаимодeйствие с Централното настоятелство на БНСЗП.