Писмо от Р. Балева до др. Неделин, относно ски-център Банско, 1988г