Писмо вх.№76/31.08.1948г. до бнсзп от П. Кебърле със сигнали за изкореняване и унищожаване на едлвайс в околностите на вр. Вихрен, в частност от войници от артилерийската част в Разлог.
Поставена резолюция, че вече са предприети мерки от МЗГ след писмо-сигнал от БНСЗП и да се направят постъпки пред министъра на отбраната.