Писмо от Национален музей "Рилски манастир" относно опазването на вековната гора край манастира, изпратено на 21.11.1963г. по повод започнала сеч в гората.
Съдържа предложения за конкретни мерки, за да се запази тази гора.
Писмо - отговор от КЗП за препращане на въпроса към КГГП.