Писмо вх.№211/09.08.1962г. от Н. Райков със за разрушена дюна при строеж на ресторант в резервата "Ропотамо". Авторът предупреждава и за вредите, които проектираните за строеж хотел и мост на "Аркутино" биха могли да нанесат на обитателите му.