Писмо от МОСВ до ДНСК относно назначаване Държавна приемателна комисия за Лифт "Картала", 2009г