Писмо вх.№114/07.10.1948г. от Ив. Георгиев - министър на земеделието и горите до Д. Попов - секретар на БНСЗП с молба да напише статия "Празникът на Българската земя и защитата на природата", която да бъде публикувана в юбилейния брой на сп. Земеделска защита" във връзка с честването на Празника на Българската земя и земеделския труд на 27.09.