Писмо от 26.02.1937г. от Международен съвет за защита на растенията с покана за установяване на контакти и обмен на информация, подписано от Г.С.Гарнет - основател на Британското дружество за защита на дивите цветя и растения.