Превод на писмо №РВ/7-577 от 24.01.1964г. на IUCN с искане на информация за българските национални паркове, подписано от вицепрезидента Жан Пол Харой.
Писмото е адресирано до Министерството на външните работи и е във връзка със съставянето на Листа на националните паркове и аналогични резервати на ООН.
Препратено е от Постоянното представителство на НРБ при ООН в Ню Йорк с придружително писмо №64/25.02.1964г. по куриер.
С писмо 52204/15.04.1964г. на МВнР документите са изпратени до КЗП с молба да подготви отговор.