Фотокопие на писмо №1037 РВ/7 577 от 24.06.1964г. на Международния съюз за защита на природата, подписано от вице-президента Жан Пол Харой за допълнителна информация по систематизацията на народните паркове и аналогични резервати по света.
Писмото е адресирано до Н. Тодоров - началник отдел Икономически на Министерството на външните работи.
Приложена е и обяснителната бележка за критериите за систематизиране на народните паркове и равностойни резервати.