Писмо от 7.11.08г на ВАП до ДНСК с копие до АПБ относно лифт "Картала", 2008г