Писмо от 30.03.2010г на Министерство на финансите до Зорница Стратиева, относно лифт "Картала", 2010г