Писмо от 28.01.08г на РОСВ Благоевград до АПБ относно проверка на писта "Бодрост"