Писмо от 21.03.08г на Община Благоевград до АПБ, относно лифт "Картала", 2008г