Писмо от 19.02.08г на АПБ до ДНСК относно разрешение за строеж на лифт "Картала", 2008г