Писмо от 15.01.10 на ДНСК до Зорница Стратиева с информация относно лифт "Картала", 2010г