Писмо от 13.02.08г на РДНСК Благоевград до ДНСК с резултати от проверка на лифт "Картала", 2008г