Писмо от ДНСК до Административен съд - София град с приложена жалба относно лифт "Картала", 2010г