Писмо от 11.март 1996г на Комитета по горите до Народното събрание на РБ относно терени от резерват Ропотамо