Писмо от 11.11.08 на ДНСК до ВАП с копие до АПБ относно лифт "Картала", 2008г