Писмо - напомняне за изпратените на 18.03.1948г. книжа за основаване на местни клонове на БНСЗП. Писмото е от името на Боян Александров - директор на Сектор гори, лов и риболов към МЗГ.