Писмо от 16.08.1963г. на Министерството на народната просвета относно преподаването на "Защита на природата" в отговор на запитване по въпроса от Комисията по защита на природата при Госплан-СССР.
Приложен е и препис от КЗП до Международния съюз за защита на природата - Москва по същия въпрос.