Писмо от 15.03.1967г. на КЗП по повод сигнал за безразборна сеч на гори под Вихрен