Писмо на КЗП относно проекта на Инструкция за опазване, възстановяване и подобряване на ландшафта и пейзажите в НР България от 20.11.1964г., с което вариант на проекта и становище от КГГП, подписано от инж. И. Петков, са изпрани за становище до видни деятели по защита на природата: Б. Китанов, Л. Динев, Г. Марков, Хр. Спасов, Н. Боев, Ст. Станчев, В. Миков, К. Попов, М. Тошков, А. Петров.