Писмо №353-8/15.10.1965г. на КЗП до авторите на статии за първия сборник "Наши резервати"